Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

De danske toldsteder ved Plovstrup, Tobøl, Kalvslund og Villebøl

Fra 1864 til 1865 var der anmeldelsesposter ved Tobøl og Plovstrup. Dernæst var der toldsteder i Kalvslund og Villebøl. Alle ligger nord-øst for Ribe (stik øst for Gredstedbro).

Plovstrup Anmeldelsespost

Da Tyskland i foråret 1864 indførte toldgrænse, blev anmeldelsesposten i Plovstrup oprettet nord for Kongeåen. På anmeldelsesposterne kunne folk få registreret de varer, der ikke var pålagt med told, mens de regulære toldsteder var til toldbelagte varer.

Grunden til, at anmeldelsesposterne blev oprettede længe før fredsslutningen med Wienertraktaten den 30. oktober 1864 og før, den endelige grænsedragning var på plads i foråret 1865, skyldtes, at Preussen 14. marts 1864 erklærede Danmark som toldmæssigt udland, og alle varer skulle fortoldes.

Plovstrup Anmeldelsespost dækkede området mellem Tobøl og Jernved. Fra 1. januar 1865 blev anmeldelsesposten opgraderet til et grænsekontrolsted, hvor visse toldbelagte varer kunne anmeldes. Grænsekontrolstedet hørte under Kalvslund Grænsetoldoppebørselssted, hvor alle varer kunne fortoldes. Plovstrup Grænsekontrolsted blev nedlagt 16. september 1865.

Billedet øverst her på siden er fra Kalvslund toldsted, og viser grænsepersonalet på stedet.

Kalvslund Grænsetoldoppebørselssted

Toldstedet ved Kalvslund var fra sin oprettelse i 1865 et grænsetoldoppebørselssted, hvor alle varer kunne fortoldes. I de første måneder af 1865 havde det danske toldvæsen lejet sig ind i Kalvslund Mølle, og tolderne boede hos gårdejer Elein Berthelsen i Stens.

I september 1865 flyttede toldstedet og tolderne ind på Kalvslund Kro på Koldingvej 105, hvor det havde til huse indtil 1. juni 1875, hvor det flyttede til Blokager på Koldingvej 127. (se billede)

Blokager blev opført som toldsted, men er nu en gård med landbrug. Hovedbygningen var indrettet med entre, kontor, spisestue, dagligstue, køkken, spisekammer, bagentré og to soveværelser. I en sidebygning var der vaskerum, ovnrum og to brænderum.

Kalvslund Grænsetoldoppebørselssted blev 1. juni 1871 nedklassificeret til et grænsekontrolsted, hvor kun visse varer kunne fortoldes, og det kom til at høre under Foldingbro Grænsetoldoppebørselssted. Fra 1. december 1881 blev toldstedet i Kalvslund henlagt under Skallebæk Grænsetoldsted, og fra 1. august 1889 hørte det under Ribe Toldsted, hvor det forblev indtil Genforeningen i 1920.

Tobøl og Villebøl

I foråret 1864 blev Tobøl Anmeldelsespost oprettet til at dække området og vejen mellem Tobøl og Kalvslund. Fra 1. januar 1865 blev anmeldelsesposten opgraderet til grænsekontrolsted under Foldingbro Grænsetoldoppebørselssted. Anmeldelsesposten lå på Ribevej 51, men flyttede 1. maj 1865 til lejede lokaler hos gårdmand Mads E. Madsen. Allerede 16. september samme år blev det flyttet syd for kongeåen og ændrede navn til Villebøl Grænsekontrolsted.

Toldvæsenet lejede fra 16. september 1865 til 1. juli 1875 lokaler hos Villebøl Kro på Bækvej 39. Her havde Villebøl Grænsekontrolsted til huse i 10 år, før det blev nedlagt. Først hørte grænsekontrolstedet under Kalvslund Grænsetoldoppebørselssted, men fra 1. juni 1871 kom det under Foldingbro Grænsetoldoppebørselssted.

Toldstedet Villebøl

Villebøl Kro

Campingpladsen på Bækvej 39 husede tidligere Villebøl Kro og det danske toldsted.

Dansk grænsekontrol

I 10 år lå de danske toldsteder på to kroer – Kalvslund og Villebøl. Derfra var der fra hver kro ca. 1,5 km til selve grænsen, hvilket skabte problemer med fortoldningen, for med så relativ stor afstand kunne en vare i princippet være noget, der blev bragt fra sted til sted inden for kongeriget Danmark og ikke en indført vare fra Tyskland.

Derfor skulle grænsegendarmerne notere de varer, som folk medbragte, når de passerede grænsen, og listen blev så kontrolleret på toldstedet. Samtidig blev opført små hytter, så grænsegendarmerne kunne udføre arbejdet, som i princippet var toldvæsenets opgave, i tørvejr.

Kilder og litteratur

Dall, Uwe: Ribe og omegn – 70 fortællinger, Ribe 2014.

Eliassen, P.: Kongeaaen eller Den gamle Grænse, Kolding 1936.

Garder, Johannes: Historier langs Kongeåen, Udgivet af sognearkiverne i Kalvslund, Hjortlund, Jernved og Vilslev, 2016.

 

Hansen, Aage Emil: Kongeåen, Told- og statsgrænse 1864-1920, Haderslev 2001.

Rigsarkivet i Aabenraa: Toldgrænsekorpset, Straffeprotokol 1865-1919.

Rigsarkivet i Viborg: Overtoldinspektoratet for Jylland, Bygningsskemaer 1905, 1921.