Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Da Kalvslund Sogn blev delt mellem to lande

I 1865 blev Kalvslund Sogn delt mellem Danmark og Preussen. På kirkegården ligger en russisk soldat, som flygtede til Danmark.

Tysk eller dansk?

Efter det danske nederlag i 1864 var Kalvslund et af de sogne, som var i fare for at blive tysk. Kalvslund hørte sammen med sognene Hjortlund, Vilslev, Farup, Hjerting og Lintrup under Kalvslund Herred, og jorden tilhørte både kongeriget Danmark og de slesvigske hertugdømmer.

Ved fredsslutningen blev herredet delt, og ved lov af 16. februar 1866 blev det bestemt, at Hjortlund, Farup og Vilslev skulle høre under Ribe Herred i Ribe Amt fra 1. april 1867 og forblive danske. Hjerting og Lintrup kom under Frøs Herred i Haderslev Amt og blev dermed tyske. Ved samme lejlighed blev Kalvslund Herred opløst som administrativ enhed.

Ved Kalvslund trak grænsedragningskommissionens forhandlinger ud, fordi den foreslåede grænse gik skråt gennem Kalvslund by. Landmændene ville dermed få jord på begge sider af grænsen, og deres ejendomme ville falde i værdi. Samtidig ville denne grænse skære ind over landevejen fra Ribe til Kolding, og dermed ville en af Danmarks sydligste færdselsårer blive delvist tysk, og både Ribe og Kolding ville miste en del af oplandet.

Derfor skrev Kalvslunds beboere til Christian 9. og gjorde kongen opmærksom på sagen. De anmodede om at komme til at høre til Danmark, for ved at lade Kalvslund og Villebøl blive i kongeriget, kunne trafikken ledes over Kongeåen ved Villebøl og videre på åens nordside til Foldingbro.

Kongen var lydhør, og ved midnat mellem 20. og 21. september 1865 blev grænsen flyttet. Kalvslunds indbyggere fik dog ikke alt, for sognet måtte deles.  Ejerlavene Hjortvad, Bavngård og Ravning mod øst kom ind under Sdr. Hygum Sogn og fik tysk herredømme, mens resten blev dansk.

Dette danske kort fra sidste halvdel af 1800-tallet viser grænsedragningens kompromis. Normalt fulgte sognegrænserne vandløb og naturlige skel, men Kalvslund Sogn blev skåret over og fik nogle ”unaturlige” lige sognegrænser mod øst. Kilde: Historisk Atlas. 

På dette preussiske kort fra 1880 ses den del af Kalvslund Sogn, som blev indlemmet i Sdr. Hygum Sogn, der blev tysk efter 1864. Kilde: Historisk Atlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kirkelig henseende forblev de adskilte sognebørn ved Kalvslund indtil 1875, hvorefter de skulle søge kirken i Sdr. Hygum. Efter Genforeningen blev Hjortvad, Bavngård og Ravning fra 1. april 1928 igen en del af Kalvslund Sogn.

De russiske flygtninge

Gravmindet for Piotr Sinkiewitz på kirkegården i Kalvslund. Foto: Charlotte Lindhardt.Kalvslund Sogn blev nu et lille grænsesogn, som flygtninge fra Preussen søgte til. På kirkegården findes en gravsten for russeren Piotr Sinkiewitz, som døde 27. juli 1919. Han var russisk soldat og var formentlig blevet taget til fange af tyskerne og flygtet over grænsen under 1. Verdenskrig.

Piotr Sinkiewitz var født 21. juni 1891 i Mirzani, som nu ligger i Hviderusland, men dengang blev kaldt Russisk Polen.
Landsbyen ligger tæt på Litauen mod nord og Polen mod vest.

Efter flugten til Danmark fik han plads som gårdskarl på Singelgård i Kalvslund hos gårdejer Niels Brodersen. Piotr Sinkiewitz døde 28 år gammel. Dødsårsagen er ikke anført i kirkebogen, men de lokale husker, at han druknede under badning i Kongeåen.

 

Flygtede, russiske krigsfanger var ikke et særsyn på den tid. I Obbekær skulle der på et tidspunkt have befundet sig hele syv overnattende russere på én nat. Som regel blev fangerne hjulpet over om natten og forsvandt ud i landet, hvor de ernærede sig som gårdskarle. På kirkegårdene i Ribe ligger der også et par russiske krigsfanger begravet. En af dem, Rudeon Petroff, blev sendt til en fangelejr i Ribe, hvor han forelskede sig i den danske økonoma. Han blev forflyttet til en anden lejr, men flygtede hele tiden til Ribe. Efter krigen blev de gift, og først på sit dødsleje indrømmede han, at han allerede gift med en russisk kvinde, som han ikke havde lyst til at vende hjem til.

Kilder og litteratur

Kvist, Preben: Obbekjær, eget tryk 1996.

Mulvad, Søren: Kirkegårdens Krønike, Jubilæumsskrift i anledning af 200-året for indvielsen af kirkegården i Lisbeth Doktors Toft – Ribe Kirkegård, Ribe 2007.

Trap Danmark, 5. udgave.