Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Obbekær til Villebøl (12,5 km)

Tredje etape af Grænsestien begynder i Obbekær og følger stort set ubrudt grænselinjen, som den så ud mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920.

Man kan overnatte i den nærliggende Stensbæk Plantage eller på campingpladsen ved Kongeåen. Ruten går ad asfaltveje med brede grøfter, markveje samt mark- og skovskel.

Stiforløbet

Tredje etape af Grænsestien begynder i Obbekær og følger stort set ubrudt grænselinjen, som den så ud mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920. Man kan overnatte i den nærliggende Stensbæk Plantage eller på campingpladsen ved Kongeåen. Ruten går ad asfaltveje med brede grøfter, markveje samt mark- og skovskel.

Sidste del af vandrestien begynder ved Fæstedvej i Obbekær. Gå mod nord til krydset ved Kamtrupvej. Fortsæt ad grusvejen mod vest og følg den forbi gården ud til Kalvslundvej, som er asfalteret.

Gå mod nord indtil Hjortvad Å og følg åen mod øst. Ved skovbrynet, der markerer begyndelsen på Hjortvad Krat, følges skellet mod nord over Hjortvad Kirkevej og videre over Koldingvej. Vær opmærksom ved passagen af Koldingvej, som er stærkt befærdet.

Kongeåstien markeringspæl med rød top og pile, der indikerer retningen af stien. Foto: Charlotte Lindhardt. Følg skellet mod nord. For enden af skellet følges
skellet mod øst, dernæst andet markskel mod nord til Kongeåen.

Her slutter Grænsestien, men man kan fortsætte opdagelsesrejsen
langs den gamle grænse på Kongeåstien.

Natur

Grænsestien fører igennem åbne vidder med marker og enge, der gennemskæres af store egekrat, af Hjortvad Å og Kongeåen.

Bønderne har igennem århundrede brugt ådalenes enge til græsning for kvæget, og her yngler både isfugle og knopsvaner.

Hjortvad Krat består af gammel skov og lynghede. Området er nu opdyrket og landbrugsjord, men tidligere lå her Fæsted Hede.

Det er værd at gå lidt væk fra ruten for at gå en tur i Horslund Krat, som er et gammelt egekrat, der blev fredet i 1939. Ifølge et sagn gemmer krattet på en grum historie. Da pesten hærgede egnen i 1659, flygtede en del af indbyggerne fra  Sdr. Hygum Sogn ud i Horslund Krat for ikke at blive smittet. Hvis nogen døde, blev de kastet i Fæsted Mose.

Horslund Krat ligger på et højdedrag, og egekrattet er efterhånden er blevet til egeskov, hvor der også vokser lind og bævreasp. I området findes agerhøns, spætmejser og træløbere.

Omkring Horslund Krat og Hjortvad Krat ligger mange fredede gravhøje.

Seværdigheder

Tag en afstikker til Kalvslund Kirke, som er fra 1200-tallet og er en såkaldt kullet kirke, fordi den ikke har noget tårn, men en tagrytter. Kalvslund Sogn skulle egentlig have tilhørt Tyskland efter 1864, men sognets beboere skrev til kongen, Christian 10., og bad om at måtte blive i Kongeriget, fordi mange af sognets beboere havde jord på den danske side af Kongeåen. Sognet blev delt, og Kalvslund kom til Danmark, men beboerne i Ravning og Bavngård kom dog til det tyske Sdr. Hygum sogn.

Der har været dansk toldsted på Kalvslund Mølle, Kalvslund Kro og Villebøl Kro (nu Kongeå Camping), samt på gården Blokager. Det tyske toldsted lå først på Kalvslund Kro, men flyttede allerede i maj 1865 til Koldingvej 68.

Ved Kongeåen er der forbindelse til Kongeåstien, som fortæller historien om grænsen mellem 1864 og 1920, som den så ud østpå. Mod vest får man historien om Kongeåen som handelsvej og næringskilde til afgrøder, dyr og mennesker.

På Kongeåen er der mulighed for kanosejlads. Campingpladsen udlejer hytter til overnatning.