Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grænsestationen i Egebæk-Hviding

Vedsted-Hvidding Station åbnede i 1887. I 1923 blev stationen til sindssygehospital, som i 2015 blev asylcenter. Området udgør et kulturmiljø.

Dansk-tysk grænsestation

Efter 1864 blev familier skilt på hver sin side af grænsen, og dobbeltbyen Egebæk-Hviding blev delt i to. Egebæk lå i Vester Vedsted Sogn, som blev i Danmark, og Hviding i sognet af samme navn blev tysk.

Den 15. november 1887 åbnede Vedsted-Hvidding Station, og jernbanen forbandt Bramming-Ribe-banen med Slesvig-Holsten. Anlægget var betalt af industrimanden C. F. Tietgen (1829-1901) og var tegnet af DSB’s arkitekt, Thomas Arboe. Stationen blev med sine 220 m Nordeuropas længste og var spejlvendt, dvs. med samme udseende på dansk og tysk side.

Grænsegendarmer og civile passagerer på perronen ca. 1900. Bemærk jerngitteret mellem den danske og tyske side. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn.

Hvert land havde personale til alle funktioner, og perronen var delt med et jerngitter. Toldpersonalet kontrollerede passagerernes varer, men smugleri forekom også blandt stationens personale, og 4. juni 1916 blev den tyske portør, Peter Olsen, grebet i at smugle en seks uger gammel gris til Tyskland, men påstod, at han havde en kanin i sækken. Grisen havde han købt for to sække kul, men da smugleriet var blevet forhindret, slap portøren for videre tiltale.

Sindssygehospital

Efter Genforeningen i 1920 mistede stationen sin betydning. Samtidig var der behov for et nyt hospital til de sønderjyder, som i 1920 igen blev danske og ikke længere kunne bruge det tyske hospital i Slesvig. Derfor blev stoppestedet flyttet, og 1. april 1923 åbnede Sindssygehospitalet i Vedsted i bygningerne.

Hovedindgangen til hospitalet omkring årtusindskiftet. Hospitalet skiftede navn flere gange: I 1923 hed det Sindssygehospitalet i Vedsted. I 1959 blev navnet Statshospitalet i Vedsted, og 1976-2015 hed det Amtssygehuset Psykiatrisk Afdeling Ribe. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn.
Perronen blev ombygget til liggehaller, hvor patienterne fik frisk luft – selv om der kun var 25 m til kørende lokomotiver. Hovedbygningens ventesale blev til sengestuer med plads til 12-20 patienter. Der var plads til 184 patienter; mænd og kvinder; hvilket senere blev forøget til 270.

Hospitalets første overlæge var Maria Anchersen, der samtidig blev den første kvindelige overlæge på et dansk hospital.

Nogle af de patienter, der kom til hospitalet, var soldater, som havde deltaget i 1. Verdenskrig på tysk side. En af dem var 29-årige Johan Heinrich Theede fra Arnum indlagt. Han deltog i krigen fra 1915 til 1919 og blev såret i håndled og skulder. I 1920 blev han dog indlagt på sindssygehospitalet i Slesvig, fordi han fantaserede, græd, var sløv, havde hovedpine og ikke kunne passe sit arbejde som bager. Efter et års tid kom han hjem igen, men i 1924 blev tilstanden forværret, og han havde slået sin far med en stegepande. Hans tilstand blev ikke bedre, og i 1925 blev han udskrevet til Århus Sindssygehospital i Risskov med henblik på at få en plejehjemsplads i Dalstrup.

Antallet af patienter faldt, da distriktspsykiatrien blev udviklet i 1970’erne og 1980’erne. I 1998 havde hospitalet 72 pladser. De sidste patienter forlod hospitalet den 4. november 2015.

Asylcenter og kulturmiljø

Bygningerne blev straks overtaget af Asyl Syd, som åbnede Center Hviding for 300 asylansøgere i november 2015.

Hele området med hovedbygning, stationsområde og sidebygninger er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø pga. historien og sin arkitektoniske helhed. Når senere bygninger er blevet opført, er det ligeledes sket i røde sten som den oprindelige stationsbygning. Med udpegningen er myndigheder og ejere er opmærksomme på, at området bevarer sin karakter, selv om det har skiftet funktion.

Kilder og litteratur

Hansen, Aage Emil: Kongeåen, Told- og statsgrænse 1864-1920, Haderslev 2001.

Kulturarvsstyrelsen: Vadehavet Kulturarvsatlas, København 2007.

Miljøministeriet og Planstyrelsen: Kommuneatlas Ribe, Bevaringsværdier i byer og bygninger, København 1990.

Nielsen, Jens-Emil: Mennesker på sindssygehospital. En krønike om Sct. Hans, Risskov, Oringe, Viborg, Middelfart, Nykøbing S., Vedsted og Augustenborg, 2018.

Troelsen, Svend B. og Sørensen, Bjarne: Vester Vedsted Sogns Slægts- og Ejendomshistorie, CD-ROM 2004.