Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Høm til Obbekær (14,5 km)

Anden etape af Grænsestien begynder i Høm og slutter i Obbekær. Mellem Høm og Obbekær er der mulighed for at gå rundt om og ind i Stensbæk Plantage.

Belægningen veksler mellem asfaltvej med brede grøftekanter og grusveje. Der er shelters i i Høm og Stensbæk Plantage samt campingplads ved Enderupskov.

Stiforløbet

Anden etape af Grænsestien begynder i Høm og slutter i Obbekær. Mellem Høm og Obbekær er der mulighed for at gå rundt om og ind i Stensbæk Plantage. Belægningen veksler mellem asfaltvej med brede grøftekanter og grusveje. Der er shelters i i Høm og Stensbæk Plantage samt campingplads ved Enderupskov.

Vandreturen begynder på Vesterlundvej, som følges mod øst, hvor den deler sig i Hømvej og Præstevej. Gå mod syd ad grusvejen Præstevej. Når den igen deler sig, følges Østermose mod syd. Følg den første grusvej, der krydser nordøst op mod Lundsbjergvej i Hømlund.

Lundsbjergvej fører op til den asfalterede Toftlundvej. Gå mod øst indtil første markvej mod nord, og følg den til. Her begynder Stensbæk Plantage. Man kan gå rundt om eller følge en østlig eller vestlig rute mod Obbekær. Rundturen begynder, hvor vejen deles i Helmbjergvej og Varminglundvej.

Den vestlige rute

Den vestlige rute går ad grusvejen Helmbjergvej mod nordvest op til asfaltvejen Haderslevvej, der kan være stærkt trafikeret. Ved Munkesø og Skallebæk tager man første grusvej mod nord; den går over i Varmingvej og op til Stavnagervej, som følges mod øst og drejer mod nord og ender i Obbekjærvej. Her går man mod øst til Fæstedvej, hvor etapen slutter.

Den østlige rute

Den østlige rute går grusvejen Varminglundvej mod sydøst. Ved kanten af skovbrynet krydses over til markvejen ved gården. Den hedder også Varminglundvej og følges mod nord indtil T-krydset. Her følges Varminglundvej mod sydøst indtil skovvejen Haderslevvej mod nord. Ved søen drejer man ad en grusvej mod nordøst op til Gelsbro, hvor ruten igen er asfalteret. Kryds Ribe Landevej, og følg Årupvej mod nord til Harrebyvej.

Gå mod vest, og igen mod vest ved Ribevej, der fører til Obbekær.

Natur

Ved Munkesø og Nørbæk nær Skallebæk findes mange ynglefugle, bl.a. fiskehejre, sangsvane og pungmejse, og i Nørbæk Plantage findes kronvildt. Omkring Munkesø vokser sjældne planter som majgøgeurt, vinget perikon, rundbladet soldug og engtroldurt. Esbjerg Kommune har afmærket andre, mindre vandrestier i området, som er fredet. Munkesø blev tørlagt i 1860’erne for at skabe enge til hødyrkning, men blev genskabt i 1930’erne og har et areal på 24 ha.

Stensbæk Plantage dækker et over 2.000 hektar stort naturområde, som består af flere plantager, moser, åer og hedeområder ved Varming, Stavnager, Enderupskov og Gelsbro. Der findes kronvildt, råvildt, grævling, ræv og odder. Området ligger på bakkeøerne Ballum Bjerg og Gram Bakkeø, som ligger 1.700 m fra hinanden og har stejle skrænter skabt i den sidste istid.

Tilplantningen begyndte i 1904 af den tyske stat, som købte Åskovgård og Hedeagergård, efter at gårdene brændte ned.

Seværdigheder

Ved Munkesø ligger Ribe Golfklub, som har en 18-hullers bane og er åben for besøgende.

Fra Harreby kan man tage en afstikker ad Ribevej mod øst til Hygum Hjemstavnsgård, der fortæller om livet på en sønderjysk gård i grænselandet omkring 1900.

I plantagen ligger Stensbæk - Den Holistiske Højskole, der blev stiftet i 2009. Bygningerne blev opført i 1939 som arbejdslejr til 100 mænd, der arbejdede i plantagen.

Ved Obbekær Kirke findes flere gravminder med relation til grænsetiden.

Lokale historier

Da Spandet Sogn var tysk

Fra 1865 og frem til Genforeningen i 1920 var der i Spandet Sogn placeret et tysk toldsted. Den dag i dag ses der stadig spor efter den tyske tid på eksempelvis bygninger og gravminder.

Læs mere om Spandet Sogn

Hømlund Kro og kroejerne

Selv om kroen husede den danske grænsestation, var kroejerne ikke fredede. I begyndelsen af 1900-tallet kom Jens Nissen i de tyske myndigheders søgelys. Da han i 1911 krydsede grænsen, blev kroejeren anholdt og sad 10 dage i det tyske arresthus i Toftlund

Læs mere om kroen og kroejerne