Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grænsestien - En vandrerute i tre etaper

Grænsestien er en 48 km lang vandresti, der kan deles op i tre etaper: Fra Vester Vedsted til Høm, fra Høm til Obbekær og fra Obbekær til Kongeåen. Flere steder kan man tage en rundtur, og der er shelters med mulighed for overnatning

I 1864 mistede Danmark en tredjedel af sit areal, fordi landet tabte 2. Slesvigske Krig til Preussen. Dermed blev Sønderjylland tysk, og den nye grænse blev lagt syd om Kolding, langs Kongeåen og syd om Ribe. Grænsestien fortæller om tiden fra 1864 til Genforeningen i 1920, hvor den nordlige del af Sønderjylland og Slesvig efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig igen kom tilbage til Danmark.

Grænsestien følger 1864-grænsen fra Vadehavet og Vester Vedsted over Egebæk-Hviding, Høm, Stensbæk Plantage, Obbekær og til Villebøl ved Kongeåen. Undervejs fortælles historien om den tid, familier var adskilt af grænsen, hvor gendarmer og toldere holdt øje med grænseoverløbere og smuglere, og hvor dansksindede sønderjyder måtte deltage på tysk side som soldater i 1. Verdenskrig.

Undervejs på Grænsestien er der mulighed for at fortsætte turen på andre vandre- eller cykelruter.

Find vej på Grænsestien

Grænsestiens etaper og rundture

På trods af navnet inviterer Grænsestien ikke kun på én tur. Du kan derimod opleve Grænsestien ved at gå flere forskellige ruter. Vælger du at gå langs stien, kan du gå fra Vester Vedsted til Høm, og denne tur er 21 km lang. Turen fra Høm til Obbekær er 14,5 km lang, mens du fra Obbekær til Kongeåen skal gå 12,5 km.

Vil du gerne gå en tur, som bringer dig tilbage til dit udgangspunkt, så skal du vælge en af de fem rundture, som Grænsestien også byder på.

1. Vester Vedsted til Høm (21 km)

Første etape begynder i Vester Vedsted, hvor der er mulighed for at gå en rundtur, og slutter i Høm. Det meste af ruten foregår på asfaltvej, men har brede grøftekanter eller fortov til den vandrende. Turen går fra marskens åbne vidder til indlandets plantager og dyrkede jorder. Vadehavet strækker sig fra Ho Bugt mod nord til Holland mod syd og er udpeget til verdensnaturarv. Egnen omkring Høm er præget af landbrug med marker omkring landsbyerne og græsningsenge omkring vandløbene.

2. Høm til Obbekær (14,5 km)

Anden etape af Grænsestien begynder i Høm og slutter i Obbekær. Mellem Høm og Obbekær er der mulighed for at gå rundt om og ind i Stensbæk Plantage. Belægningen veksler mellem asfaltvej med brede grøftekanter og grusveje. Der er shelters i Høm og i Stensbæk Plantage. Turen går gennem et istidslandskab med stejle skrænter og dybe ådale i skov og på hede med et rigt dyre- og planteliv.

3. Obbekær til Villebøl (12,5 km)

Tredje etape af Grænsestien begynder i Obbekær og følger stort set ubrudt grænselinjen, som den så ud mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920. Man kan overnatte i den nærliggende Stensbæk Plantage eller på campingpladsen ved Kongeåen. Ruten går ad asfaltveje med brede grøfter, markveje samt mark- og skovskel. Denne del fører igennem åbne vidder med marker og enge, der gennemskæres af store egekrat, af Hjortvad Å og Kongeåen.

Forbindelse til andre vandre- og cykelruter

Undervejs på Grænsestien er der mulighed for at fortsætte turen på andre vandre- eller cykelruter. Her kan du læse om stierne før du begiver dig på vej.