Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Toldere og toldsteder

Grænsen blev skarpt bevogtet af gendarmer og toldere, hvilket gav arbejde til mange og forsørgelse til mange familier. Alene ved Obbekær Toldsted levede 17 personer af told- og grænsevæsenet.

Læs her om hverdagen på toldstederne, hvordan de boede, levede og hvilke trængsler, de ind imellem kom ud for.

Told- og grænsestationer langs 1864-grænsen

Da grænsen mellem Danmark og Tyskland lå fast 23. december 1864, oprettede begge lande toldstationer og grænsebevogtning ved overgangssteder og forbindelsesveje mellem landene.

Læs mere om bevogtning og grænsekontrol

Toldstationer ved Vester Vedsted og Mandø

Grænsekontrollen foregik ikke kun på land, men også langs kysterne, hvor smuglere forsøgte at sejle varer over grænsen, og flygtninge prøvede at komme til Danmark.

Læs mere om smuglerier og flygtninge til søs

Det tyske toldsted ved Røde Kro

Den tyske Westerbek Zollkontrolle lå 1865-1892 på Vesterbæk Kro, kaldet Røde Kro. Roager Sogn var tysk og mange unge mænd fra sognet flygtede fra tysk krigstjeneste i 1. verdenskrig.

Læs mere om Roager Sogn

Det danske toldsted ved Klåby

Ved det danske toldsted ved Klåby boede toldofficiant C. F. Schlüter med sin familie og fire grænsegendarmer.

Læs mere om Klåby Toldstation

Smuglere og gendarmer ved Klåby

Smugleriet over grænsen gik begge veje. Toldere og gendarmer var ikke populære og det kom af og til til bataljer. Gendarmerne skulle blive på deres post ude i terrænnet ellers blev de straffet.

Læs mere om smuglere og gendarmer

Det danske toldsted ved Hømlund Kro

Hømlund Kro var toldsted fra 1865 til 1920. Toldvæsenet lejede et værelse på kroen, og det blev udvidet med en tilbygning omkring da sergent Marx J. Brammer, ønskede at gifte sig.

Læs mere om Hømlund Kro toldsted

Tysk toldsted Gelsbro

Gelsbro var et tysk toldsted. Ved kvægpesten i Tyskland blev alle dyr desinficeret, inden de fik lov til at krydse grænsen. Under 1. Verdenskrig forsøgte mange at flygte over grænsen fra tysk krigstjeneste.

Læs mere om Gelsbro

Toldernes dagligdag

Gendarmer og toldere giftede sig ofte med de lokale piger og deltog i det lokale fritidsliv. Også i det mere muntre selskabsliv - ind imellem også mens de var i tjeneste, og det gav anledning til et par døgn i "Mørk og ensom arrest"

Læs mere om hverdagen

De danske toldsteder Skallebæk og Gelsbro

Toldstedet har haft 5 forskellige adresser. Ved Skallebæk var tolderen både tolder, kroejer og landmand.

Læs mere om toldstedet

Plovstrup, Tobøl, Kalvslund og Villebøl

Fra 1864 til 1865 var der anmeldelsesposter ved Tobøl og Plovstrup. Dernæst var der toldsteder i Kalvslund og Villebøl. Alle ligger nord-øst for Ribe (stik øst for Gredstedbro).

Læs mere om toldstederne

Grænsen ved Kalvslund blev flyttet

Beboerne i Kalvslund skrev til kongen, Christian 9., og bad om at måtte tilhøre Danmark. Grænsen blev flyttet. Til gengæld måtte Brænøre flyttes til Tyskland

Læs mere om grænsen ved Kalvslund

Det tyske toldsted ved Kalvslund

Det tyske toldsted fik navnet Bavnegård Zollkontrolle. Toldstedet blev lukket under 1. verdenskrig, idet de tyske toldere blev indkaldt til militærtjeneste.

Læs mere om toldstedet ved Kalvslund

Obbekær Toldsted

Obbekær var befolkningsmæssigt set et lille sogn. I 1870 havde sognet 156 indbyggere fordelt på 84 mænd og 72 kvinder. Af disse levede 17 af told- og grænsevæsenet.

Læs mere om Obbekær