Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grænseoverløbere

Mindst 2.400 personer flygtede til Danmark under 1. Verdenskrig.

En af Sønderjyllands største heltinder er Pigen fra Kamtrup – Karen Poulsen (1888-1981). Hun hjalp 200-400 flygtninge over grænsen til Danmark. 

Hans Peter Hansen var en af de heldige, der flygtede til Danmark fra tysk krigstjeneste, mens Peter Madsen blev taget af tyske grænsevagter under sit flugtforsøg. Det kostede ham 5 års fængsel med sult, kulde og sygdom. 

Flugt til Danmark
Der findes ingen officielle optegnelser over dem, der flygtede til Danmark under 1. Verdenskrig, men historikerne anslår, at det var mindst 2.400 personer. I begyndelsen var det dansksindede soldater, som ville undgå tysk krigstjeneste, senere fulgte bl.a. russiske krigsfanger. Det gik ikke altid godt.

I et dige på en mark ved Varminglund ligger en flygtning begravet. Ingen kender hans nationalitet eller ved, om han var soldat eller krigsfange. Da han ville passere grænsen ulovligt, blev han råbt an og skudt. De lokale begravede ham i diget og lagde en jernstang over. Stedet findes endnu.

Karen Poulsen fra Kamtrup
En af Sønderjyllands største heltinder er Pigen fra Kamtrup – Karen Poulsen (1888-1981). Hun hjalp 200-400 flygtninge over Karen Poulsengrænsen til Danmark. Hun var født i Sønder Hygum, som efter 1864 var tysk, af dansksindede forældre. I 1913 fik Karen Poulsen en datter, Ingeborg, født uden for ægteskab. Karen Poulsen var forlovet, men ikke gift. Ved 1. Verdenskrigs udbrud blev hendes forlovede indkaldt til den tyske hær, og han faldt i krigens første måneder. Hun tog hjem til sine forældre i Kamtrup sammen med datteren, og da hendes ene bror i 1915 kom hjem på orlov, hjalp hun ham med at desertere og gå over grænsen.

Rygtet spreder sig
Kort efter blev Karen Poulsen opsøgt af andre soldater, som også ønskede hendes hjælp, og en omfattende menneskesmugling begyndte. I de kommende år sørgede hun for at få plads som tjenestepige på gårde tæt ved grænsen, mens datteren blev passet af bedsteforældrene. Først tjente hun hos den tysksindede præst i Sønder Hygum, pastor Bachmann, hvor der var indkvarteret tyske soldater, men alligevel formåede Karen Poulsen at smugle folk over. I foråret 1915 fik hun plads på Foldingbro Kro, hvis have gik ned til Kongeåen og tæt på grænsen, og i vinteren 1915 fik hun plads ved Gjelsbro Kro ved Gels Å. Fra foråret 1916 til november 1917 tjente hun på Aarupgaard nær Gelsbro.

Karen Poulsen ved Gelsbro 1916
Karen Poulsen ved Gelsbro 1916

Karen Poulsens metoder varierede. Hun var god til at læse mennesker og flirte med vagterne, men der findes intet historisk belæg Karen Poulsen talte med de tyske soldater og fandt ud af, hvem hun kunne bestikke. Her sidder hun med Marie Poulsen og en gruppe tyske soldater – tilsyneladende på en hyggelig udflugt. Foto: Sønder Hygum Sogns Lokalhistoriske Arkiv.for, at hun skulle have gjort mere end det. Hun bestak grænsevagterne med chokolade og andre mangelvarer. Nogle gange lod hun, som om flygte var en kæreste og gik åbenlyst hen til og over grænsen. Andre gange lod hun, som om hun og soldaten badede i Kongeåen, hvorefter han gik over på den danske bred. Nogle flugtforsøg foregik om natten, andre om dagen.

Efter krigen
Karen Poulsen var flere gange i de tyske myndigheders søgelys, for selv om det lykkedes hende at få enkelte tyske soldater til at vende det blinde øje til, var hendes ry som grænsesmugler almindeligt kendt. I sommeren 1917 blev hun stævnet for den tyske krigsret i Christiansfeld, og den 21. november 1917 måtte hun selv flygte til Danmark.

Efter krigen blev hun gift med bager Johannes Hemming Erik Ditmar Hansen, og de fik datteren Gudrun. Ægteparret drevet et konditori i København. Deres sidste år tilbragte de i Køge, hvor de er begravede.

Karen Poulsen – Pigen fra Kamtrups fortælling

Karen Poulsen (1888-1981) eller Pigen fra Kamtrup var en af grænselandets heltinder. I begyndelsen af 1. Verdenskrig døde hendes forlovede i tysk militærtjeneste. Det fik hende til at hjælpe flere hundrede dansksindede soldater over grænsen, indtil hun selv måtte flygte til Danmark. Dette er en genfortælling af hendes historie.

Flugt over grænsen ved Gelsbro

Hans Peter Hansen var danskfødt og stammede fra Tiset syd for Gram, men var hjemløs og valgte at blive tysk statsborger i 1907. Han meldte sig under de tyske faner under 1. Verdenskrigs første dage i 1914 og blev infanterist.

Efter endt uddannelse i Flensborg blev Hans Peter Hansen sendt til Østpreussen. Han blev såret i brystet og højre arm i august 1915 og kom efter endt behandling hjem på orlov. Han var forlovet med en pige fra Seem Sogn, og hun tjente også i Tiset. De aftalte at gå over grænsen, og et par dage før orlovens udløb, iførte Hans Peter Hansen sig to sæt tøj og to overfrakker. Han nåede Gelsbro, hvor en mand ledte ham over. Manden havde bestukket vagtposten, og Hans Peter Hansen krydsede Gels Å. På den anden side holdt hans svoger med en vogn, som førte ham videre. Et par dage senere fulgte hans forlovede, og efter krigens ophør blev de gift og flyttede til Varming i Seem Sogn.

Ikke alle flugtforsøg lykkedes. Peter Madsen, ligeledes fra Tiset, blev indkaldt i oktober 1914 og deltog i kamphandlingerne ved Verdun og Ypern, hvor han blev såret. Under en orlov forsøgte han i december 1916 at krydse grænsen ved Gelsbro. Vagten opdagede, at han krøb langs jorden og førte ham til Gjelsbro Kro, hvorfra to landstormmænd førte ham til Flensborg. Peter Madsen blev ført idømt fem års fængsel og sad først i Wesel, så i Köln. Dernæst blev han ført til en barak i Døstrup, hvor han oplevede sult, kulde og sygdom.

Peter krydsede gårdens skel

Unge mænd på den tyske side af grænsen blev indkaldt til 1. Verdenskrig, også selv om de tidligere havde været indkaldt. Brødrene Peter og Iver boede på gården Bavngård på Koldingvej 74 – som indtil 1907 havde været tysk toldsted. Gårdens marker stødte med to hjørner op mod grænsen til Danmark. Peter havde været i trøjen i tre år, og han var nu hjemme på orlov. En dag gik han og broderen ud for at sprede gødning på marken – op og ned langs skellet, hvor de tyske grænsevagter patruljerede. Brødrene sørgede for at ”gå i takt” med tyskerne, så de ved hver anden vending havde ryggen mod dem, og på et tidspunkt kom brødrene uden for skudvidde, og det lykkedes dem stille og roligt at krydse grænsen.

Peter havde før krigsudbruddet købt nabogården, som efter hans flugt blev konfiskeret af tyskerne, der solgte den til Peters søster, Dorthea.

Peter var gift med Kirstine. De havde datteren Karen, og hustruen ventede barn nr. 2, Karl. Hun blev på den tyske side, indtil Karl var ni måneder gammel. Derefter gik hun og børnene over grænsen og tog til Sæby i Nordjylland, hvor Peter tjente.

Efter Genforeningen vendte familien hjem, og i 1925 købte Peter gården tilbage fra sin søster.

Kilder og litteratur

Jensen, H.P.: Fra Vesterkanten, 1989.

Klinge, Louise: Karen Poulsen – pigen fra Kamtrup, i: Historisk Årbog for Røddingegnen 2012, s. 40-49.

 

 

Mulvad, Søren: Landegrænsen langs Seem Sogn 1864-1920, Byhornet nr. 116, Seem 2015.

Sørensen, Svend Falkner: Faneflugt?, 1989.