Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Toldernes dagligdag ved Hømlund

Gendarmer og toldere blev for det meste en del af det daglige liv i områderne omkring grænsen. De giftede sig med de lokale piger og deltog i det lokale fritidsliv.

Som det kan læses i straffeprotokollen deltog de også i det mere muntre selskabsliv - ind imellem også mens de var i tjeneste, og det gav anledning til et par døgn i "mørk og ensom arrest".

Overvagtmester Lorentz Frederiksen til hestDagligliv

Gendarmerne deltog i det lokale liv, og efterhånden som ægteskabsreglerne blev ændret, giftede de sig ofte med lokale piger.

Chefen for gendarmeriet i Høm, overvagtmester Lorentz Frederiksen, blev sognerådsformand i Seem Sogn, mens gendarm Lindehøj var mere optaget af at passe sit landbrug i Høm end af vagttjenesten. Gendarmerne deltog også i den lokale skytteforening, og de var med til at oprette Høm Fodboldforening.

Dagen før, grænsegendarmerne efter Genforeningen i 1920 skulle forlade Høm, var der sølvbryllup i Varming, og mange af gendarmerne var med.

Korpsbefalinger

Hvert toldsted fik regelmæssigt tilsendt forordninger og bestemmelser, som blev indført i den lokale ordrebog, så alle toldsteder havde et samlet, fælles reglement. Hømlunds ordrebog ligger på Rigsarkivet i Viborg og viser, at ordrerne omfattede alt fra reglementeret påklædning til ægteskabs- og orlovstilladselser, vareregistrering samt øget bevogtning.

Intet undgik Toldgrænsekorpsets administration. Den 13. maj 1866 fik korpset besked om ikke at bruge for meget plads i tjenestebøgerne, så disse blev udnyttet fuld ud, og 14. september 1869 blev underofficererne påbudt hver dag at bruge lidt tid på at skrive af efter bøger eller aviser, så deres skrift blev pænere og mere læsbar.
Luftfoto Hømlund Kro
Fra 2. maj 1896 blev det forbudt at udføre kvæg, får, geder og grise fra Danmark igennem grænsen andre steder end med De Danske Statsbaner, medmindre dyrene havde en sundhedsattest.

Da 1. Verdenskrig brød ud, fik toldstederne 7. august 1914 sendt en liste over en lang række varer, der ikke længere måtte føres ud af Danmark, fordi det kunne hjælpe tyskerne. Det var korn, foderstoffer til dyr, kartofler, kul og koks, våben, ammunition og sprængstoffer samt instrumenter og materialer, der kunne bruges til våbenfremstilling.

Den sidste indførsel i ordrebogen for Hømlund er dateret 15. maj 1920 og handler om, hvilke levnedsmidler, der skulle fortoldes – kun en måned før Genforeningen 15. juni 1920.

Tjenesteforsømmelser

Tjenesteforsømmelser

Toldgrænsekorpset førte en straffeprotokol for de gendarmer og toldbetjente, der kom til at overtræde reglementet. Drukkenskab og vagtforsømmelse var de hyppigste forseelser i Hømlund.

Den 21. september 1866 fik C. Jensen en irettesættelse for at have mødt på vagt en time for sent.

Den 20. februar 1870 blev ubereden gendarm C. P. S. Olsen idømt 24 timers ”mørk og ensom arrest” for at have deltaget i et barselsgilde i Høm. Korporal Jens Clemmensen fik samme straf, for det var hans søns dåbsgilde, som gendarmen efter korporalens tilladelse havde deltaget i.

Da ubereden gendarm N. P. Jørgensen 2. oktober 1872 forlod sin post for i stedet at tage til Ribe, blev han også idømt 24 timers mørk og ensom arrest.

Den 29. juli 1876 blev N.C. Beckmann idømt 4 x 24 timers mørk og ensom arrest for drukkenskab og for at være et dårligt forbillede for yngre kolleger.

Den 28. april 1880 blev ubereden gendarm H. Christiansen idømt 4 x 24 timers mørk og ensom arrest uden indskrænkninger i kosten for at have været beruset på sin post – en forseelse, han året før også var blevet dømt for, da han havde tjeneste i Kalvslund.

Alle genoptog tjenesten efter udstået straf.

Kilder og litteratur

Hansen, Aage Emil: Kongeåen, Told- og statsgrænse 1864-1920, Haderslev 2001.

Mulvad, Søren: Landegrænsen langs Seem Sogn 1864-1920, Byhornet nr. 116, Seem 2015.

Aarhus, Marianne Blume (udg.): Det tunge budskab. Brevveksling i en sønderjysk familie under første verdenskrig, 2016.

Billeder og erindringer tilhørende Erik Blume Jepsen, efterkommer af ejerne af Hømlund Kro.

Jens Nissen fortæller om episoder og dagligt liv ved grænsen i Hømlund. Maskinskrevet kopi tilhører Erik Blume Jepsen.

Historisk Arkiv i Seem Sogn: Diverse oplysninger og billeder.

Rigsarkivet i Viborg: Overtoldinspektoratet for Jylland, Bygningsskemaer 1905, 1921.

Rigsarkivet i Aabenraa: Toldgrænsekorpset: Korpsbefalinger og ordrebøger 1855-1964.

Rigsarkivet i Aabenraa: Toldgrænsekorpset: Straffeprotokol 1865-1919.